03.08.2021, 22:51

Quercetin ve İsoquercetin Covid-19'a karşı etkili mi?

Quercetin birçok sebze ve meyvede bulunan ve onlara renklerini veren bir flavonoiddir. Kırmızı soğan, üzüm, elma, çilek, kiraz, brokoli, turunçgiller, çay, sebze ve lahana kayda değer miktarda quercetin içeren yaygın gıdalardır.

Quercetin molekülü nöroprotektif, kardiyoprotektif, kemopreventif, antioksidan, antiinflamatuar, antiviral ve anti-alerjik özelliklere sahip en popüler flavonoid takviyeleri arasında yer alıyor.

İtalya, Pakistan ve Oxford Üniversitesi ortak çalışma sonuçları bilim dünyasıyla paylaşıldı. Di Pierro ve arkadaşlarının yapmış olduğu ve İnternational Journal of General Medicine dergisinde yayımlanan bilimsel çalışma ile quercetinle alakalı randomize, kontrollü, açık etiketli çok kıymetli, önemli yeni veriler elde edildi.

Çalışmada Covid-19 hastası 152 hastaya 30 gün boyunca günde 1000 mg Quercetin verildi ve hastalar takibe alındı. Sonuç olarak Quercetin verilen hastaların hastanede kalış süresinde, oksijen tedavisi ihtiyacında, yoğun bakım ünitesine geçiş ve özellikle de ölüm sayısında önemli oranda azalma olduğu gösterildi.

Ayrıca bu çalışmada Quercetin molekülünün güvenli olduğu bir kez daha doğrulandı.

Klinik çalışma sonuçları; Quercetin ile ek tedavinin hastaneye yatışı ihtiyacını %68,2 azalttığı, hastanede yatış süresini %76.8 azalttığı, oksijen tedavisi ihtiyacını %93.3 azalttığı en önemlisi de Covid-19’a bağlı ölüm oranlarını üçte bir oranında azalttığı gösterildi.

Bu çalışma göstermiştir ki; Quercetin molekülünün üç önemli özelliği: Antioksidan, Antiinflamatuar ve İmmünmodülatör etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerle birlikte Quercetin; oksidatif stres, iltihaplanmaları önleyebilmekte ve bağışıklığı arttırabilmektedir.

Francesco Di Pierro ve arkadaşları tarafından yapılan başka bir randomize, açık etiketli, kontrollü klinik çalışmada 42 covid-19'lu olgunun yarısına standart tedavi, yarısına standart tedavi+ quercetin verilmiş. Quercetin verilen grupta klinik ve laboratuvar sonuçlar belirgin olarak daha iyi bulunmuş( viral klirens:pcr negatifleşmesi daha erken, semptomların sıklığı ve ciddiyeti daha az, ldh ve ferritin daha hızlı düşmüş)

Daha önceden özellikle koronavirüs hastalığından korunmak için Quercetin molekülü ile ilgili çok sayıda bilimsel yayınlar yapılmıştı ve korunmada kullanılabileceği hatta bazı ülkeler koronavirüsten korunmak için rutin protokolüne uygulamaya başlamıştı. Ancak bu çalışma göstermiştir ki; hastalığı önleme yanında tedavide ek olarak kullanılması halinde ciddi etki göstereceği, hastalık yükünün azaltılabileceği ve salgını tüm dünyada hafifletebileceğini göstermiştir.

Ben Quercetin molekülünün yanısıra biyoemiliminin 5 kat, biyoyararlanımının ise 18 kat daha yüksek olduğu gösterilen İsoquersetin molekülünün de tedavi protokolüne eklenmesini önermekteyim.

Quercetin’in antiviral ve antialerjik etkinliği nedeniyle aşı sonrası oluşan alerjilerde de faydalı olacağını düşünüyor ve öneriyorum.

Delta varyantının yaygınlaştığı ve aşıların delta varyantına karşı etkinliğinin tartışıldığı bugünlerde ben halkımıza mutlaka aşılarını yaptırmalarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından belirlenen kriterlere göre GRAS statüsünde (genellikle güvenli olarak kabul edilir) kabul edilen bir ürün olan quercetini düzenli olarak kullanmalarını tavsiye ediyorum. Aşı olanlar dahil.

Kullanım dozu olarak korunma amaçlı kullanımlarda sabah öğlen akşam 250 mg olmak üzere 750 mg quercetin öneriyorum.

Temaslı ve Covid pozitif kişilere de günlük 1000-1500 mg arası quercetin kullanmalarını öneriyorum.

3 aylık günlük 1000 mg kullanımlarda klinik olarak herhangi bir olumsuz etkisi görülmemiştir.

Quercetin ve isoquercetin molekülünün satın alınırken %95 ve üstü saflıkta olması tercih edilmelidir.

Ben şahsen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde üretilen Quermax Plus ve İsoquercetin Complex ürünlerini kullanmaktayım.

Bu önemli klinik çalışmadan sonra Türkiye başta olmak üzere birçok ülke koronavirüs tedavisine destek olarak quercetin ve isoquersetin molekülünün kullanılması gündeme gelecektir.

Yorumlar (0)