İsoquercetin mesane kanseri nüksünü önleyebilir!

Bazı araştırmalarda anti kanser özelliği gösteren isoquercetin molekülü ile ilgili yeni bir çalışma yayınlandı.

SAĞLIK 30.09.2021, 13:15 01.10.2021, 14:27
İsoquercetin mesane kanseri nüksünü önleyebilir!

Mesane kanseri, üriner sistemin en sık görülen malignitesidir ve aynı zamanda insan vücudunda en sık görülen 10 kanserden biridir. Şu anda, mesane kanserinin klinik tedavisi esas olarak geleneksel kemoterapi ile desteklenen kısmi veya tam sistektomiyi kullanmaktadır. Bununla birlikte, bu tür bir tedavi, hastaların prognozunu tam olarak iyileştirmemiştir ve çeşitli yan etkilerle ilişkilidir. Çalışmalar, bitkilerden ekstrakte edilen flavonoidlerin, postoperatif nüks ve metastazın önlenmesi için radyoterapi ve kemoterapide kullanılabileceğini ve aynı zamanda ilerlemiş tümörlerin tedavisi için tek başına kullanılabileceğini bulmuştur. 

Yapılan bilimsel çalışma isoquercetin tedavisinin klinik semptomları iyileştirebilir, yaşam kalitesini iyileştirebilir ve hastaların yaşam sürelerini uzatabilir olduğunu göstermiştir.

Tıp alanında araştırma ve uygulama çalışmalarının yayınlandığı Journal of Genitourinary Research and Practice adlı bilimsel hakemli dergide "Mesane Kanserinde İsoquercetin: Klinik Uygulamada Mevcut Potansiyel Kullanımlara Bir Bakış ve Klinik Araştırmalarda Gelecekteki Yönler" başlıklı yeni bir çalışma yayınlandı. 

ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİSİ YÜKSEK

İsoquercetin molekülü hakkında yapılan çalışmada, mesane kanserine olan etkisi hakkındaki klinik uygulamalardan bahsedilerek, maddenin güçlü antioksidan, antitrombotik, anti-inflamatuar ve anti-proliferatif etkiler gösterdiği paylaşıldı.

KANSERİN NÜKSETMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANILABİLİR

Yüksek risk taşıyan mesane kanserli hastalarda İsoquercetin kullanılması durumunda, kanserin nüksetmesinin önlenmesi için kullanılabileceği önerilen çalışmada daha ileri çalışmalar için klinik deneylerin garanti edildiği ifade edildi.

UMUT VERİCİ BİR MADDE

"Umut verici" bir madde olarak tanımlanan İsoquercetin, mesane kanserinin tedavisinde kullanılan farmakolojik bir ajan olarak belirtilmiştir. Çalışmada, İsoquercetin, mesane kanseri tedavisinde kullanılabilecek bir takviye olarak potansiyelinin olduğu ifadesi yer almıştır.

TÜRKİYE'DE DE ÜRETİLİYOR

İsoquercetin molekülü Türkiye'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopol İstanbul'da yerli ve milli imkanlarla üretiliyor.

Yorumlar (0)