Nedim Malkoç kararı istinaftan döndü

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Nedim Malkoç’un Melih Bulu tarafından Genel Sekreterliğe getirilmesini yargıya taşımıştı. Yürütmeyi durdurma kararı sonrası istinaf kararı bozdu. Nedim Malkoç görevine devam edecek.

ÖZEL HABER 14.10.2021, 23:05 Ahmet Balcı
Nedim Malkoç kararı istinaftan döndü

Boğazici kaynaklarından edinilen bilgiye göre ;

"Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılan geçici görevlendirme işleminin, Üniversite Yönetim Kurulu görüşü alınmadığından bahisle hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan dava kapsamında İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Anılan karara karşı yapılan itiraz başvurusu neticesinde, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi’nin 30/09/2021 tarih ve 2021/688 E sayılı kararı ile itirazın kabulü ile yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına kesin olarak karar verilmiştir. Geçici görevlendirme işlemine ilişkin verilen yürütmenin durdurulması kararı kaldırılmış olduğundan, söz konusu işlem hukuken geçerliliğini korumaktadır ve Sayın Doç. Dr. Nedim Malkoç Üniversitemizin Genel Sekreterlik görevini yürütmeye devam etmektedir."

Yorumlar (0)