Yeni araştırma: İsoquercetin, akciğer kanserinin büyümesini ve oluşmasını engelleyebilir

Japonya Okayama Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırmada, akciğer kanserinin büyümesinde sarunashi meyvesinde bulunan isoquercetinin akciğer kanserini önlemede etkili olduğu ortaya konuldu.

SAĞLIK 12.04.2023, 12:41 12.04.2023, 12:41
Yeni araştırma: İsoquercetin, akciğer kanserinin büyümesini ve oluşmasını engelleyebilir

Akciğer kanseri dünya çapında ve ülkemizde kanserden kaynaklanan ölümlerin en yaygın nedeni olarak bilinmektedir. Dünyada erkekler arasında en sık görülen kanser türü akciğer iken; kadınlarda da 3. sırada önemini korumaktadır. 2018 yılında dünyada 2 milyona yakın yeni vaka ve 1,7 milyon ölüm gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesinin akciğer kanseri gelişimine büyük ölçüde katkıda bulunduğu bilinmektedir. 
İSOQUERCETİN AKCİĞER KANSERİNİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLABİLİR
Okayama Üniversitesi Eczacılık Bilimleri Fakültesi’nde Doç. Dr. Sakae Arimoto-Kobayashi önderliğinde yürütülen bir araştırmada, akciğer kanserinin büyümesinde sarunashi meyvesinin etkisi araştırıldı. “Actinidia arguta” olarak da adlandırılan ve polifenol ve C vitamini bakımından oldukça zengin bir meyve olan Sarunashi meyvesi, Japonya'nın Okayama Eyaletinde yetiştiriliyor.
Doç. Dr. Sakae Arimoto-Kobayashi önderliğindeki ekipte bulunan araştırmacılar, bir fare modelinde Sarunashi meyvesinin suyunun ana bileşeni olan isoquercetin'in (isoQ) akciğer kanserini önlemeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Sarunashi meyvesinde polifenolik bileşik olarak bulunan isoquercetin, antikarsinojenik (kanser önleyici) potansiyele sahip. Çalışma bulgularında anti-tümörjenik etki bulunduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre, akciğer kanserinin büyümesi, isoquercetin takviyesi ile baskılanabilir.
MEYVEDEKİ AKTİF BİLEŞEN HASTALIK RİSKİNİ EN AZA İNDİRİGİYOR
Araştırmada, meyvedeki aktif bileşenlerin kanser de dahil olmak üzere kronik hastalık riskini en aza indirebileceği klinik olarak ortaya konuldu. Çalışmayı yürüten araştırmacılar, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti: 
"Meyvelerin biyoaktif özellikleri uzun süredir araştırmaların odak noktası olmuştur. Epidemiyolojik veriler, yüksek meyve tüketimi ile düşük kronik hastalık riski arasındaki ilişkiyi destekliyor.”
İSOQUERCETİN YÜZDE 25 ORANINDA TÜMÖRÜ AZALTABİLİR
Araştırmada, sarunashi meyvesinin suyunda bulunan isoquercetin’i, daha önce kansere neden olan bir bileşiğin önceden enjekte edildiği farelerde akciğer tümörü oluşumuna nasıl etki ettiği incelendi. 
Araştırmanın sonunda tümörlerde yüzde 25,4 oranında azalma olduğu, 9 fareden 5’inde tümör oluşumunun tamamen engellendiği kaydedildi. Ağızdan takviye yoluyla alınan isoquercetin’in ayrıca fare akciğerlerindeki tümörlerin sayısını azalttığı da kaydedildi.
TÜRKİYE’DE DE ÜRETİLİYOR
İsoquercetin molekülü ülkemizde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (TEKNOPOL İSTANBUL) yerli imkanlarla üretiliyor.

Yorumlar (0)