DSÖ: Tedavi edilmemiş görme bozukluğu ve körlük küresel maliyet oluşturuyor

Erken teşhis edilemeyen kırma kusurları ve kataraktların neden olduğu görme bozuklukları, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporuna göre küresel mali yük oluşturuyor.

SAĞLIK 16.02.2022, 09:15 16.02.2022, 09:21
DSÖ: Tedavi edilmemiş görme bozukluğu ve körlük küresel maliyet oluşturuyor

Dünyada en az 2,2 milyar insan yakın veya uzak görme bozukluğuna sahip. Bu vakaların en az 1 milyarında, görme bozukluğu önlenebilirdi. Görme bozukluğunun nedenleri, erken teşhis edilemeyip, tedavi edilememiş kırma kusurları ve kataraktlardır.

KÜRESEL MALİ YÜK OLUŞTURUYOR

Görme bozukluğu ve körlüğü olan kişilerin çoğunluğu 50 yaşın üzerinde olsa da görme kaybı her yaştan insanı etkileyebilir. Düzeltilmemiş miyop ve tek başına presbiyopiden kaynaklanan görme bozukluğuyla ilişkili kayıpların yıllık küresel maliyetleriyle birlikte, 244 milyar ABD Doları ve 25.4 milyar ABD Doları olduğu tahmin edilen küresel bir mali yük oluşturmaktadır.

NASIL TANIMLANIYOR?

Görme bozukluğu uzak ve yakın görme bozukluğu olmak üzere iki gruba ayrılıyor.

Uzak görme bozukluğu:

Hafif - görme keskinliği 6/12 ila 6/18'den daha kötü

Orta – görme keskinliği 6/18 ila 6/60'dan daha kötü

Şiddetli – görme keskinliği 6/60 ila 3/60'dan daha kötü

Körlük – görme keskinliği 3/60'dan daha kötü

Yakın görme bozukluğu:

40cm'de N6 veya M.08'den daha kötü yakın görme keskinliği.

Bir kişinin görme bozukluğu deneyimi, birçok farklı faktöre bağlı olarak değişmektedir.

NE KADAR YAYGIN?

Bu 1 milyar insan, orta veya ileri derecede uzak görme bozukluğu veya adreslenmemiş kırma kusuru (88,4 milyon), katarakt (94 milyon), glokom (7,7 milyon), kornea opasiteleri (4,2 milyon), diyabetik retinopati (3,9 milyon) nedeniyle körlüğü olan kişileri içermektedir. Buna ek olarak, trahom (2 milyon) ve ayrıca presbiyopinin neden olduğu yakın görme bozukluğu (826 milyon) olduğu da bilinmektedir.

Bölgesel farklılıklar açısından, düşük ve orta gelirli bölgelerde uzak görme bozukluğu prevalansının yüksek gelirli bölgelere göre dört kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Yakın görme bozukluğu ile ilgili olarak, Batı, Doğu ve Orta Sahra Altı Afrika'da oranların %80'den fazla olduğu tahmin edilirken, Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Afrika'nın yüksek gelirli bölgelerinde karşılaştırmalı oranlar olduğu tahmin edilmektedir. Asya-Pasifik'in %10'un altında olduğu bildirilmektedir.

Bu verilerden hareketle, nüfus artışı ve yaşlanmanın, daha fazla insanın görme bozukluğu yaşama riskini artırması bekleniyor. 

GÖRME BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

Düzeltilmemiş kırma kusurları

Katarakt

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu

Glokom

Diyabetik retinopati

Kornea opaklığı

Trahom

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDE KATARAKT KAYNAKLI GÖRME BOZUKLUĞU DAHA FAZLA

Göz sağlığı hizmetlerinin mevcudiyetine, ulaşılabilirliğine ve nüfusun göz hastalıkları okuryazarlığına göre ülkeler arasında ve içinde sebeplerde önemli farklılıklar vardır. Örneğin, düşük ve orta gelirli ülkelerde katarakta atfedilebilen görme bozukluğu oranı, yüksek gelirli ülkelere göre daha yüksektir. Yüksek gelirli ülkelerde ise glokom ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi hastalıklar daha sık görülmektedir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ KONUYA İLİŞKİN NE SÖYLÜYOR?

Dünya Sağlık Örgütü’nün WHO World Vizyon Raporu’nda önerisi, entegre insan merkezli göz bakımının (IPEC) tercih edilen bakım modeli haline getirilmesi ve yaygın olarak uygulanmasını önermektedir. Rapor ve kararın, evrensel sağlık sigortası hakkında küresel gündemi şekillendirerek, üye devletlere ve ortaklarına göz rahatsızlıkları ve görme bozukluğu yükünü azaltma ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH'ler), ulaşma çabalarında yardımcı olması beklenmektedir.

Körlüğün önlenmesinde DSÖ'nün temel çalışma alanlarından ve faaliyetlerinden bazıları şunlardır:

Entegre insan merkezli göz bakımına ilişkin 2030 yılına kadar uygulanabilir küresel hedeflere ilişkin tavsiyelerde bulunmak üzere üye devletler ve alandaki diğer ortaklarla birlikte çalışmak;

Dünya Görme Günü'nü yıllık bir savunuculuk etkinliği olarak gözlemlemek ve teşvik etmek;

Vizyona ilişkin dünya raporunun tavsiyelerinin uygulanmasını desteklemek için teknik araçların sürekli olarak geliştirilmesi:

Entegre insan merkezli göz bakımı (IPEC) için eylem kılavuzu

Göz bakımı müdahalelerinin sağlık sistemlerine entegrasyonunu kolaylaştırmak için kanıta dayalı göz bakımı müdahaleleri paketi

Değiştirilebilir risk faktörleri, miyopinin potansiyel geri döndürülemez sonuçları ve gözlük uyumu ve düzenli göz muayenelerinin önemi konusunda farkındalığı ve sağlık okuryazarlığını artırmak için miyopi için mobil sağlık araç seti

Ülkelerin göz sağlığı hizmetlerinin sunumunu değerlendirmelerini destekleyecek geliştirme ve uygulama araçları:

Göz bakımı hizmetleri değerlendirme aracı

Diyabet ve Diyabetik Retinopati Hizmetlerini Değerlendirme Aracı

Glokom Hizmetlerinin Değerlendirilmesi için Araç

Refraktif Servislerin Değerlendirilmesi için Araç

Rehabilitasyon Hizmetleri ve Sistemlerinin Değerlendirilmesi için Araç

Kaynak: DSÖ

Yorumlar (0)