Tıp Dekanlar Konseyi Toplantısı Sağlık Bilimleri Üniversitesi ev sahipliğinde Gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Türkiye'deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerindeki Tıp Fakültelerinde verilen eğitimin tüm yönleriyle görüşülmesi amacıyla ilgili fakültelerin dekanlarının katılımıyla "Tıp Dekanlar Konseyi Toplantısı" Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesi 15 Temmuz Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

EĞİTİM 07.09.2023, 10:52 07.09.2023, 11:11 Ahmet Balcı
Tıp Dekanlar Konseyi Toplantısı Sağlık Bilimleri Üniversitesi ev sahipliğinde Gerçekleştirildi

Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Tıp Dekanlar Konseyi Başkanı ve Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya ile 81 Tıp Fakültesi’nin dekanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, “2007 Yılının mart ayında kurulan Tıp Dekanlar Konseyi; tıp eğitiminin geliştirilmesi ve kalite standartlarının belirlenmesi için  ülkemizdeki tıp fakültesi dekanları arasında etkili bir iletişim ve iş birliği ağı kurarak, eğitim programlarının iyileştirilmesi ve güncellenmesi gibi konularda ortak stratejiler geliştirmeyi, sağlık hizmeti sunumunun eğitime yönelik işleyişi ve tıp fakültesi akademisyenlerinin özlük hakları konusunda önerilerde bulunmayı ve bu konularda gerekli adımları atmayı amaçlamıştır.” İfadelerini kullandı.

                                                 

Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın da konuşmasında, “Tıp eğitimi ülkemizin dünyada en iyi olduğu alanlardan biridir. Araştırmalarımız dünyanın en iyi dergilerinde yer almakta, Tıp Fakültesi olan üniversitelerimizin yayın sayısı ve niteliği ile de gurur duymaktayım. “dedi.

Rektör Aydın sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ülkemizde tıp eğitimi standartlarını geliştirme, bilimsel araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin kolaylaştırılması yönünde sorumlulukları olan bu konseyde Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak 11 Tıp Fakültesi ile temsil edilmenin gururunu yaşadığımı ifade etmeliyim.”

Toplantı Türkiye’deki Tıp Fakültelerinin durumu, gelişimi ve yeni planlamalarına ait sunumların ardından sona erdi.

Tıp Dekanlar Konseyi Tarihçesi
Tıp Fakültesi Dekanları Konseyi; 2007 yılı mart ayında kurulmuş, 1 Haziran 2007 tarihinde Prof. Dr. H. Ata Erdener genel sekreterliğinde ilk toplantısını gerçekleştirerek faaliyetlerine başlamıştır. Birçok gündemle çeşitli tarihlerde toplantılar düzenleyen konseyin yürütme kurulu; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve dört üye olmak üzere toplam yedi tıp fakültesi dekanından oluşmaktadır. 2002 yılında ilk defa hazırlanan Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nın hazırlanması ve güncellenmesi konseyin kurulmasıyla birlikte Tıp Fakültesi Dekanları Konseyinin öncelikli görevleri arasında bulunmaktadır. Ayrıca, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu da konsey bünyesinde oluşturulmuş, ilerleyen süreçle birlikte ilgili dernek bünyesinde faaliyetlerine devam etmiştir.

Konsey, tıp eğitimiyle ilgili etkinlikler düzenlemiş, çeşitli tarihlerde raporlar hazırlamış ve bu raporları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmiştir. 2007 yılından 2023 yılı temmuz ayına kadar toplam 4 yürütme kurulu başkanı görev yapmıştır. 2023 yılı temmuz ayı itibariyle Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Tıp Fakültesi Dekanları Konseyinin beşinci yürütme kurulu başkanı olarak göreve başlamıştır.

Yorumlar (0)