Diyabetli bireylerin yüzde 44'ü hastalığının farkında olmadan yaşıyor

Sağlık Bakanlığınca uygulanan "Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu"yla diyabetli çocuklar, okulda öğretmenlerinin de desteğiyle hastalıklarını etkin şekilde yönetebilmeyi öğreniyor.

SAĞLIK 16.11.2022, 09:40 15.11.2022, 12:35
Diyabetli bireylerin yüzde 44'ü hastalığının farkında olmadan yaşıyor

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2021 yılı itibarıyla dünyada 537 milyon yetişkin diyabetle yaşıyor, bu sayının 2030'da 643 milyona, 2045'te 783 milyona çıkması bekleniyor.

Diyabetli bireylerin yüzde 44'ü hastalığının farkında olmadan yaşamını sürdürüyor.

Diyabet hastalarının dörtte üçünden fazlası, düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor ve 19 yaş altında 1,2 milyondan fazla diyabetli çocuk ve ergen bulunuyor.

Diyabetin 2021'de 6,7 milyon ölüme neden olduğu belirtilirken, diyabetli bireylerin sağlık harcamaları için 2021'de en az 966 milyar dolar kullanıldığı, bu rakamın sağlık hizmetlerine harcanan küresel toplamın yüzde 9'una karşılık geldiği ifade ediliyor.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE ÇOCUKLARDA DİYABET BELİRTİLERİ ÖĞRETİLİYOR

Sağlık Bakanlığınca, sağlıklı ve aktif bir hayat tarzının benimsenmesi için "Yetişkinlerde ve Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2019-2023" programı kapsamında uygulamalar devam ediyor.

Bu doğrultuda gerek tedavi gerek bakım ihtiyaçları açısından özel bir grubu oluşturan ve ancak etkin bir hastalık yönetimiyle normal bir hayat sürdürebilen diyabetli çocukların, okullarında öğretmenlerinin de desteğiyle hastalıklarını etkin şekilde yönetmeleri amacıyla "Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu" üzerinden çalışma yürütülüyor.

Sağlık Bakanlığı ile Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği'nin bilimsel desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, diyabetli çocukların okuldaki bakımlarının güçlendirilmesi, öğretmen ve öğrencilere çocuklarda diyabet bulgularının öğretilerek erken tanı konulmasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

PROGRAM KAPSAMINDA BİRÇOK AKTİVİTE YAPILIYOR

Öğretmenlerin kan şekeri düşüklüğünde ve diğer acil durumlarda ne yapmaları gerektiği konusunda eğitim aldıkları, diyabetli çocukların gerektiğinde ara öğünlerini almaları, insülinlerini yapmaları için kolaylık sağlandığı, arkadaşlarıyla uyumlu ve ayrımcılığa uğramadan bir okul yaşamı sürmeleri için destekleyici bir ortam oluşturmayı hedefleyen program kapsamında birçok aktivite yapılıyor.

Programla diyabetli çocukların okulda da evlerindeki gibi güvenli zaman geçirmeleri amaçlanıyor. Program kapsamında, başta öğretmenler olmak üzere okul çalışanlarına eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, 9 yeni video, çalışmalar, çocuklar ve öğretmenler için gerekli bilgiler yer alıyor.

TÜRKİYE DİYABET PROGRAMI UYGULANIYOR

Sağlık Bakanlığınca, diyabete ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması, gelecek nesillerin diyabetten korunması ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesi, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılması amacıyla "Türkiye Diyabet Programı" uygulanıyor.

Türkiye Diyabet Programı'nda, diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için "Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak", "Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak", "Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak", "Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek" ve "Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek, diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmek" başlıklarında hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılıyor.

AİLE HEKİMLERİ DİYABETİN TAKİP EDİLMESİNE ERİŞİMİ ARTIRIYOR

Bu doğrultuda Türkiye'de diyabet bakımına erişimin ve kalitesinin artırılması için birinci basamakta aile hekimleri, sürece katkı sağlıyor. Aile hekimleri, hastasının kimlik numarasını yazarak sistemde hastanın aranabilmesi, hastanın hastalık yönetim programlarındaki son durumunun görülebildiği Hastalık Yönetim Platformu aracılığıyla, hedef nüfuslarında diyabet tarama ve izlemleri ile etkin diyabet bakımına erişimi artırabiliyor.

Platform, bir klinik kılavuz işlevi de görüyor ve Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi içerisinde "Aile Hekimlerine Yönelik Diyabet Yönetimi Eğitimi" bulunuyor.

Türkiye Diyabet Programı'nın 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi çalışmalarının tamamlandığı belirtiliyor.

Yorumlar (0)